30-10-09

Fraude met onbestaande vakantiewoningen is nu verleden tijd

 

avva-m1
De voorbije toeristische zomer werd overschaduwd door enkele fraudezaken waarbij onbestaande vakantiewoningen verhuurd werden aan honderden Nederlanders en Vlamingen.  Volgens een Vlaams krantenartikel van 8 september 2009 ontving de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Belgische FOD Economie toen al 124 klachten over het aanbieden van onbestaande vakantiewoningen via het internet.  In drie gevallen ging het om een particulier die valselijk vakantiewoningen te huur had gezet via een zoekertjessite.  De andere klachten gingen over bedrijven die woningen aanbieden via een eigen website geregistreerd in Nederland, Groot-Brittannië en Spanje.  In de meeste gevallen ging het om oplichting.

Maar slechts een klein deel van de klachten komt toe bij de Belgische FOD Economie.  Het merendeel van de klachten wordt overgemaakt aan de gerechtelijke diensten en komt niet in de bovenvermelde statistieken.

Zo heeft één enkele aanbieder via www.VillaSpanjeHuren.nl aan ruim 120 vakantiegangers een niet-bestaande of reeds geboekte vakantiewoning in Spanje verhuurd.  Aan het begin van de zomervakantie is de 41-jarige eigenaar van het malafide kantoor met de noorderzon naar Spanje verdwenen, waar hij enkele dagen geleden gearresteerd werd om uitgeleverd te worden aan Nederland.

Tijdens de zomer werd ook bekend dat via een Waalse website een vakantieappartement tot 8 maal toe voor dezelfde week verhuurd werd.

Dergelijke wantoestanden en frauduleuze zaken zouden nu tot het verleden moeten behoren: deze zomer hebben enkele door Toerisme Vlaanderen erkende toeristische verhuurkantoren het initiatief genomen om de feitelijke vereniging Alliantie van VakantieVastgoed Aanbieders (AVVA) op te richten.

De bedoeling is het vertrouwen van de klant in de sector van de vakantieverhuur en verkoop van vakantievastgoed te herstellen en te vergroten.

Als organisatie wensen wij de performante maar duidelijk omlijnde Vlaamse regelgeving te onderschrijven en een goede samenwerking te hebben met alle overheidsinstellingen die bevoegd zijn voor toeristisch vastgoed of toerisme in het algemeen, zowel in Vlaanderen, Wallonië, Nederland als in andere regio's en landen.

Onze potentiële leden zijn alle toeristische verhuurkantoren en reisbureaus die vakantievastgoed aanbieden, maar ook vakantievastgoedmakelaars, die zich specifiek richten op de Nederlandstalige markt (bv. met een Nederlandstalige website).  Het maakt niet uit in welk land ze gevestigd zijn, als ze maar minstens dezelfde garanties kunnen geven als een vergund Vlaams toeristisch verhuurkantoor op het vlak van permanent vermogen, verzekeringen, diploma's en waarborgen.  Een Vlaams toeristisch verhuurkantoor dient uiteraard over de erkenning van Toerisme Vlaanderen te beschikken.

Vooral in Spanje, Frankrijk en Italië zijn er honderden Nederlanders en Vlamingen actief als toeristisch verhuurkantoor of vastgoedmakelaar in vakantievastgoed.  Dikwijls gaat het om personen die in Nederland of Vlaanderen geen zelfstandig beroep meer mogen uitoefenen omdat ze reeds een faling achter de rug hebben, of omdat ze over onvoldoende diploma's beschikken.  De wetgeving in die landen is veel minder streng dan bij ons, en wie er een vakantie boekt is minder zeker dat alles goed zal verlopen.  Vooral in deze economische crisis lopen vakantiegangers het gevaar dat een dergelijk kantoor failliet is als de vakantieperiode nog moet beginnen en kan men geen beroep doen op een verzekering financieel onvermogen.

 

Op onze website www.avva.travel zullen bezoekers informatie kunnen opvragen over onze organisatie, over onze leden, nieuws over de sector van het vakantievastgoed, waarschuwingen i.v.m. failliete of stopgezette aanbieders, maar ook over niet-vergunde kantoren.  Ook de wetgeving, de gebruiken en gewoonten op het vlak van vakantieverhuringen en vakantievastgoed maken een vast onderdeel uit van onze website.

Op het internet, via vakantiesalons en publiciteit in het algemeen zijn er ook heel wat illegale aanbieders (verkoop en verhuur) van vakantievastgoed.  Op onze website hebben we daarom een informatieformulier geplaatst waarmee iedereen aangifte kan doen van vermoedelijk illegale kantoren of zelfs van wanpraktijken bij legale kantoren.  De melder kan anoniem blijven indien hij dat wenst.  Dit formulier kan door de consument dus ook gebruikt worden bij het vermoeden dat een - legaal - kantoor niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor vakantieverhuur of vakantievastgoedbemiddeling.  Indien de klacht gegrond is zullen wij deze voor verder gevolg doorspelen naar het kantoor of naar de bevoegde instanties, naargelang de ernst van de klacht.

 


De initiatiefnemers van AVVA zijn:

 

Geert De Maerschalck
AVVA-Secretariaat 1
Antwerpsestraat 454
B-2850 Boom
Tel. 0032 (0)477/194752
geert.de.maerschalck@avva.travel

Jos Rottiers
AVVA-Secretariaat 2
Steenhuffeldorp 12
B-1840 Steenhuffel
Tel. 0032 (0)475/763270
jos.rottiers@avva.travel

avva-m1

09:11 Gepost door Marcel |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.